Tuinontwerpbureau en kwekerij Valentijn

Home Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Bedrijven Kwekerij Contact


Vlinders in de tuin

In dit artikel wil ik dieper ingaan op hoe u vlinders naar uw tuin zou kunnen lokken. Hiervoor moet u weten welke voorwaarden vlinders aan hun omgeving stellen. Laten we daarvoor eerst eens kijken waar vlinders in de natuur het meeste voorkomen. Vlinders houden niet van open vlaktes, je ziet ze vooral langs struiken, houtwallen en bosranden met daarnaast kruidachtige randen. Dit microklimaat moeten we als we vlinders willen lokken ook in onze tuinen gaan creëren.

Samengevat zijn de voorwaarden die vlinders aan hun omgeving stellen de volgende:
- windbeschutte, zonnige plekjes
- afwisseling in hoogte van planten
- overnachting -en overwinteringmogelijkheden
- voedsel
Ik zal de bovenstaande voorwaarden één voor één behandelen.

Windbeschute, zonnige plekjes kunt u creëren door bomen en heestergroepen in uw tuin op te nemen die de wind breken. Dit kan ook in een kleine tuin met de daarvoor geschikte kleine bomen en heesters. Het liefst de bomen of heestergroepen los groeperen, zodat er voor de vlinder gelegenheid is om uw tuin binnen te vliegen.
De bomen of heestergroepen kunt u langzaam laten overlopen naar de bloemenborder tot gras of bodembedekkers. Zodat er windbeschutte, zonnige plekjes ontstaan met bloemrijke, kruidachtige planten.

Nog gunstiger wordt het voor de vlinders als er in de tuin voldoende afwisseling zit in de hoogte van de planten, zodat ze voldoende bloemrijke vliegroutes kunnen nemen en er ook voldoende plekjes in de luwte zijn.

Overnachting -en overwinteringmogelijkheden creëert u in de tuin door stapelmuurtjes, een hoekje met oude stronken of takkenbossen. En ook met halfverteerde bladeren en afgestorven plantenstengels verschaf je overnachting -en overwinteringmogelijkheden.
Verder heb je nog een aantal waardplanten waar een aantal vlinders hun eitjes op afzetten. Dit zijn o.a. de pinksterbloem, damastbloem en de judaspenning.

Dan is het belangrijk als u vlinders naar uw tuin wilt lokken dat u nectarplanten in uw tuin zet. Het mooiste voor de vlinders is dat u het hele seizoen door nectarplanten in bloei heeft. Verschillende vlinders hebben namelijk verschillende vliegtijden. Nu is dit niet zo moeilijk omdat er een groot aantal nectarplanten zijn die in de siertuin ook prachtig staan. Om maar een aantal nectarplanten te noemen: longkruid, havikskruid, hysop, dropplant, alant, kattekruid, zonnehoed, steentijm. Natuurlijk kunt u naast de nectarplanten ook nog andere, mooie vaste planten in uw tuin verwerken.

En dat is het leuke van vlinders naar uw tuin proberen te lokken. Door bovenstaande ontwerpprincipes en planten toe te passen in uw tuin ontstaat er niet alleen een tuin die aantrekkelijk is voor vlinders maar ook één waar u zelf heel graag in wil vertoeven. En dit kan echt van nette tuinen tot een informele, losse tuin.